REKLAMAČNÝ PORIADOK podľa zákonu č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa

spoločnosti Eliss Slovakia s.r.o., Nad tehelňou 2304/7, 911 01 Trenčín, IČO 51 944 715

 1. Reklamácia tovaru je možná iba s platným dokladom o zaplatení tovaru. Tovar musí byť kompletný, bez chýbajúcich častí.
 2. Reklamovať možno len tovar, ktorého chyby sú spôsobené výrobcom. Hneď, ako zistíte chybu tovaru, prestaňte ho používať, aby sa chyba nezväčšila a bezodkladne reklamujte u predajcu. Ak budete tovar naďalej používať, nebude možné reklamáciu uznať.
 3. Chybou sa rozumie taká zmena vlastnosti tovaru, ktorá sa udeje na základe pochybenia výrobcu. Za chybu sa nepovažuje taká zmena vlastnosti tovaru, ktorá je spôsobená nesprávnym používaním, nevhodným ošetrovaním, v dôsledku poškodenia užívateľom či treťou osobou. Za chybu sa nepovažuje ani ak tovar prirodzene zmení vlastnosti s ohľadom na materiál, z ktorého je vyrobený.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru. Ďalej predávajúci zodpovedá, že na základe ich prezentovanej reklamy, sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá akosti alebo predlohe, ak bola akosť alebo predlohy,  je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru kupujúcemu zaniká, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

 1. Reklamovaný tovar predajca preberie a posúdi oprávnenosť reklamácie. Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní odo dňa kedy bola prevzatá na prevádzke. Reklamácia je možná iba v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov a začína plynúť v deň zakúpenia tovaru.

Predávajúci prijíma tovar na adrese Eliss Slovakia, s.r.o. , Nad Tehelňou 2304/7, 913 11 Trenčín

Kupujúci je povinný zaplatiť náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru.

 1. Reklamáciu je môže predajca vybaviť opravením, výmenou za nový tovar, poukážky alebo vrátením peňazí.

Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu písomné potvrdenie o spôsobe vyriešenia reklamácie.

 1. Pozorne si prečítajte leták s radami a tipmi pre udržanie najdlhšej životnosti šperku. V prípade, že nedodržíte akýkoľvek z bodov, reklamáciu nebude možné uznať. (príloha č.2)
 2. Pozorne si prečítajte leták ktorý ste obrdžali s nákupom kabeliek ELISS a príslušenstva. Pri nedodržaní pokynov z neho nebude možné reklamáciu uznať. (príloha č.1)

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 10.10.2019. Spoločnosť Eliss Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Príloha č. 1

Telá kabeliek sa skladajú z ľahkého materiálu EVA, vďaka čomu sú ľahké, pevné a odolnejšie ako bežné kabelky.

K základnému telu kabelky si môžete zakúpiť rôzne držadlá a rúčky, ktoré sú zhotovené z rôznych materiálov, ako napríklad PU, textília či iné syntetické materiály.

Základnú kabelku môžete obohatiť o vnútornú tašku, ktoré si vyberiete – voľba je na vás. Ponúkame Vám rôzne farby a materiály – PU, textília, ich kombinácia či iné syntetické materiály.

Kabelky zvonka môžete obohatiť o vrchný lém, ktorý ponúkame tiež vo viacerých farbách z viskózy, polyesteru a ostatných syntetických materiálov.

Maximálna záťaž kabelky je 2kg. Nie je vhodná pre každodenné nosenie ťažkých predmetov. Je určená na bežné použitie a prenášanie ľahkých predmetov.

Nie je vhodná na prenášanie tekutín bez obalu, ostrých, ostrých, horúcich predmetov alebo výbušnín či chemikálií. Chráňte kabelku pred odrením, tlakom a ťahom, či akýmkoľvek iným mechanickým poškodením. Takisto je nevhodná na prenášanie zvierat.

Kabelku používajte tak, aby na nej nevzniklo jej rýchle opotrebenie, mechanické poškodenie alebo znečistenie. Používajte ju iba na účel, na ktorý bola vyrobená.

Po použití kabelku vyprázdnite a odmontujte všetky doplnky dokúpené doplnky – môžete tak predĺžiť životnosť kabelky a kabelka si tak zachová svoj tvar.

Kabelku, vnútra, rúčky ani vrchné lémy nie je možné prať. Čistenie je možné navlhčenou utierkou a potom kabelku utrite do sucha. Nesušte kabelku v sušičke bielizne, nevystavujte ju nadmernému tepelnému zdroju či mikrovlnnému žiareniu.

Kabelky ELISS sú trendový, módny tovar, predpokladá sa ich sezónne použitie.

Pri nevhodnom používaní či pri akýchkoľvek nedovolených úpravách automaticky zaniká nárok na reklamáciu tovaru.

V prípade reklamácie kabelky je nutné zabezpečiť aby sa kabelka ďalej nepoužívala a nepoškodzovala (aj pri prevoze). Reklamácia je možná len s platným pokladničným dokladom do 24 mesiacov od zakúpenia tovaru.

Poškodenie, ktoré bude spôsobené nedodržaním vyššie uvedených zásad nemôže byť premetom reklamácie.

Farebné kombinácie vrchných a vnútorných tašiek, držadiel či vrchných lémov závisia iba od vás. Kabelka ELISS sa prispôsobí Vám a Vášmu outfitu.

Príloha č. 2

Vážený zákazník,

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili šperk od Eliss! Pre správne používanie a údržbu sme si pre Vás pripravili zopár odporúčaní a rád ako sa o šperky starať.

Všeobecné informácie

 • lak na vlasy, parfumy, prach, kozmetika, agresívne čistiace prostriedky – to všetko môže poškodiť váš šperk, pri nosení sa preto vyvarujte použitiu týchto látok
 • neodporúčame nosiť šperky pri používaní chemických prostriedkov, ťažkej práci, pri kúpaní v bazénoch, minerálnych alebo termálnych vodách či vystavovať šperky tvrdým nárazom
 • ak majú vaše šperky osadené kamienky, zvýšte opatrnosť pri ich nosení a vyhýbajte sa vode
 • šperky nenoste pri zvýšenej fyzickej aktivite, domácich prácach či sprchovaní
 • je vhodné odkladať šperky do šperkovnice alebo do nepriesvitného vrecúška

Striebro

 • po istom čase môže striebro vyzerať akoby sčernelo, či má „tmavší nádych“ , vtedy stačí prísť do predajne Eliss kde vám šperk vyčistia pomocou špeciálnej sady na čistenie striebra, môžete ho očistiť aj v domácom prostredí, dávajte však pozor, aby ste striebro nepoškriabali

Chirurgická oceľ

 • vďaka svojim vlastnostiam, ktorými chirurgická oceľ disponuje je nenáročná na údržbu a zachováva si svoje vlastnosti po celú dobu nosenia. Riaďte sa však všeobecnými odporúčaniami pre nosenie šperkov.
 • v niektorých prípadoch môže oceľ sčernieť, či stratiť lesk vtedy stačí použiť mydlovú vodu

Bižutéria

 • v prípade šperkov z bižutérie je náročnejšie udržať šperky v pôvodnom stave. Pri kúpe musíte myslieť na to, že šperk z bižutérie nie je vhodný pre každodenné nosenie
 • oxidáciu bižutérie môže spôsobiť aj kontakt s ľudským telom
 • vyhnite sa noseniu bižutérie pri domácich prácach či športovaní
 • pri nosení bižutérie obzvlášť dbajte na to, aby šperk neprišiel do kontaktu s chemikáliami, vodou, parfumom či čistiacimi prostriedkami
 • nevystavujte bižutériu tvrdým nárazom, rozťahovaniu či náhlemu šklbaniu s bižutériou
 • bižutéria môže spôsobiť alergické reakcie, čo nie je dôvod na reklamáciu, no odporúčame šperk nenosiť